Aktualizacje LTS dla Debiana 6 (Squeeze)

Oficjalne wsparcie aktualizacji dla Debiana 6 (Squeeze) zgodnie z harmonogramem wydawniczym zakończyło się  31 maja 2014 r. Ze względu na bardzo dużą popularność tego systemu na serwerach, grupa deweloperów Debiana postanowiła przedłużyć życie tej wersji poprzez wprowadzenie aktualizacji LTS (Long Time Support). Wsparcie dla tej wersji ma odbywać się do lutego 2016, dotyczy to architektur i386 i amd64 i nie wszystkich pakietów.
https://www.debian.org/News/2014/20140424

Włączenie aktualizacji LTS nie odbywa się automatycznie, trzeba dodać ręcznie wpis z repozytoriami.

Edytujemy plik /etc/apt/sources.list

sudo nano /etc/apt/sources.list

Dodajemy na końcu pliku poniższe linijki

deb http://ftp.de.debian.org/debian squeeze-lts main contrib non-free
deb-src http://http.debian.net/debian/ squeeze-lts main contrib non-free

Uruchamiamy aktualizacje

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

Możemy sprawdzić ograniczone wsparcie pakietów

sudo apt-get install debian-security-support
sudo check-support-status

Jeżeli nasz Debian spełnia rolę serwera www, to warto zastanowić się nad aktualizacją do Debian 7 (Wheezy) choćby ze względu na wyższe wersję PHP i MySQL:

Debian 6 (Squeeze) - PHP 5.3, MySQL 5.1
Debian 7 (Wheezy) - PHP 5.4, MySQL 5.5

Wprowadzenie takiego przedłużonego wsparcia dla Debiana ma miejsce po raz pierwszy, jeżeli odniesie sukces, to prawdopodobnie zostanie ono wprowadzone w kolejnych wersjach, w Debianie 7 (Wheezy) oraz Debianie 8 (Jessie).